Traduccions i intèrpret en línia

Necessito un intèrpret en línia per parlar amb el lampista, amb l'administrador de la finca, amb l'advocat o amb l'instal·lador de l'ADSL. Vull saber què diu la carta que he rebut de l'Ajuntament. HolaBank Club sempre parla la seva llengua1.

Amb el HolaBank Club tindrà un traductor telefònic simultani al seu servei2 en anglès, alemany, francès o rus per resoldre aquestes situacions d'urgència que poden sorgir en el dia a dia. A més, també comptarà amb tres serveis gratuïts de traducció de textos generales3, un 25 % de descompte en tots els serveis de traducció tècnica que necessiti i un 10% quan el que necessiti sigui un intèrpret presencial o una traducció jurada4. També podrà beneficiar-se d'aquest servei des de l'estranger..

1 Castellà, anglès, francès, alemany i rus.
2 Servei gratuït il·limitat.
3 res serveis gratuïts/any per a textos en castellà, anglès, francès, alemany i rus d'un màxim de 600 paraules. El test ha de ser general i no es pot dividir en parts. L'excés de paraules que s'han de traduir es facturarà al client segons pressupost previ.
4 Els serveis amb cost per al client s'abonaran amb targeta de crèdit. Les traduccions tècniques o jurades seran lliurades en un termini d'entre 48 i 72 hores a partir de l'acceptació del pressupost.
Més informació
Cerca de treballadores de la llar
Més informació
Key Detector
Més informació
Mudances nacionals i internacionals
Més informació