Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Living Solutions
CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.
1 / 6
Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.
Comparteixi bons moments amb els seus...

A HolaBank Club1 volem que sempre comparteixi amb els seus els bons moments.

Per això, si recomana HolaBank a un amic2 que vulgui beneficiar-se de tots els avantatges financers del Compte HolaBank Living Solutions i de totes les ofertes del club, vostè i l’amic s’emportaran unes exclusives tovalles de regal3 perquè puguin lluir una taula parada perfecta.

...i emportin-se unes tovalles de disseny

Vingui amb l’amic a qualsevol oficina de CaixaBank o posi’s en contacte amb el seu gestor d’HolaBank per agilitzar tot el procés. Quan l’amic hagi contractat el Compte HolaBank Living Solutions, tots dos rebran unes tovalles com aquestes i podran compartir grans moments al voltant d’una bona taula.

  • Pràctiques tovalles resinades antitaques
  • Qualitat: percala 144 fils 100 % cotó
  • Mida: 140 x 240 cm
  • Disseny inspirat en les rajoles de les terrasses o els     patis tradicionals

1. Serveis gestionats per MGA, Multiasistencia Gestión y Ayuda, SA. 2. Promoció vàlida de l’1-6-2016 al 31-12-2016. Bases dipositades davant de notari. 3. Les tovalles s'enviaran a la seva oficina 15 dies després del tancament del mes en què s’hagin complert els requisits de la promoció.

NRI: 14428-2016-5555